Stav tachometru

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Stavy tachometru vybraného vozidla za určité období a přidávání nových záznamů. Přidání nového stavu tachometru Výběr automobilu – pouze pokud má přihlášený uživatel oprávnění ke správě více jednotek Nastavení období pro výpis stavů tachometrů Ikony pro správu záznamů  historie záznamu […]

Kniha jízd

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Základní měsíční přehled jízd vybraného vozidla za určité období a základní statistické údaje o provozu si můžeme zobraziť v knihe jízd . Na stránce vidíme kalendár vybraného měsíce a roku. Nahoře nad kalendárem můžeme vybírat mezi jednotkami, nad kterými […]

Překročení rychlosti

Výběr automobilů (jednotek) Výběr řidičů Výběr časového období pevného nebo vlastní interval Nastavení vlastního intervalu (nelze nastavit vlastní interval pokud není zvolen v bodě 3) Zapnutím sumáře získáte zjednodušené zobrazení Pro zobrazení překročení pouze ve vybraných oblastech (pokud zvolíte zapnuto objeví se pole pro výběr oblastí) Maximální rychlost, kterou když jednotka překročí tak se zde objeví […]

Přehledy palivové tyče

Výběr automobilu (jednotky) Výběr mezi vlastním časovým intervalem nebo pevně určeným Zadání vlastního časového intervalu Tlačítko pro zobrazení přehledu Tlačítko pro vytisknutí přehledu Tlačítko pro vyexportování přehledu v PDF nebo XLS

Měsíční přehledy

Výběr jednotek Časové období v měsících Tlačítko pro zobrazení přehledu Tlačítko pro vytisknutí přehledů Přehledy jde opět vytisknout jako denní přehledy tlačítky na pravé straně ve formě PDF a XLS

Denní přehledy

Výběr vozidel (jednotek) Výběr časového období (pevně daného nebo vlastní) Výběr vlastního období Výběr dat v intervalu nebo mimo něj Určení časového intervalu Možnost zobrazení sumářů Možnost zobrazit překročení hranic Tlačítko pro zobrazení přehledu Možnost vytisknout přehledy Možnost exportování přehledu v PDF nebo XLS

Přehled oblastí

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Protnutí oblastí: Editace oblasti ve vyskakovacím okně Název oblasti Výpis oblastí, které daná oblast protíná Přehled oblastí: Název oblasti Souřadnice středu oblasti Souřadnice severovýchodu oblasti Souřadnice jihozápadu oblasti Jméno uživatele, který vytvořil oblast Možnost odstranit oblast

Závady jednotek

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Výběr období pro výpis závad Výběr automobilů pro výpis závad Tlačítko pro zobrazení závad pod tlačítkem vytisknout Tlačítko pro vytisknutí nebo uložení výpisu závad

Přehledy dle řidičů

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Vyhledávání řidičů Statistika automobilů bez přiřazeného řidiče Kliknutím na jméno řidiče otevřete okno pro výběr parametrů (body 4, 5, 6, 7) Časové období od kdy do kdy chcete výpis hodnot Způsob zaznamenávání průměrné spotřeby Výběr hodnot pro výpis […]