Administrace

Používání různých funkcí je možné povolit či zakázat v administraci skupin zakázek, proto některé volby popsané v této nápovědě nemusíte vidět.

 

Zákazníci

Přidat zákazníka

Zákazníka jednoduše přidáte vyplněním jména v záložce Obecné údaje. Lze také zadat číslo zákazníka, telefonní číslo zákazníka nebo email zákazníka.

Záložka Nápověda importu umožňuje k importu zakázek napsat vlastní text, záložka Klientské sloupce umožňuje nastavení vlastních sloupců pro doplňující informace při editaci zakázky.

Přehled zákazníků

Zákazníky můžete editovat (edit), případně smazat (delete). Je možné také zobrazit seznam provozoven pro jednotlivé zákazníky (system).

 

Provozovny

Přidat provozovnu

Provozovny jsou spárované se zákazníkem. Je nutné vyplnit název a město/obec, ostatní položky jsou volitelné.

Přehled provozoven

Provozovny můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

 

Typy zařízení

Přidat typ zařízení

Zařízení lze rozdělit podle typů. Tyto typy můžete přidat zadáním kódu zařízení a názvu zařízení, volitelně můžete definovat ID materiálu, výrobce či typ zařízení.

Přehled typů zařízení

Typy zařízení můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

 

Zařízení

Přidat zařízení

U zařízení je nutné vyplnit sériové číslo, provozovnu a typ zařízení.

Přehled zařízení

Zařízení můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

 

Náhradní díly

Přidat náhradní díl

V tomto nastavení lze přidat náhradní díly, které je možné poté přiřadit k jednotlivým zakázkám.

Přehled náhradních dílů

Náhradní díly můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

 

Úkony

Přidat úkon

Přidání úkonu vyžaduje vyplnění kódu úkonu a názvu úkonu. Úkony lze členit podle zákazníků a kategorií. Pro zpřesnění je možné nastavit odhadovaný čas, odměnu, cenu pro zákazníka, DPH a také typ úkonu.

Přehled úkonů

Úkony můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

 

Jednotky

Přidat jednotku

Již zavedenou jednotku v knize jízd přidáte do plánovaní výjezdů a přiřadíte k určité pobočce. Je možné také nastavit uživatele, který tuto jednotku bude používat.

Přehled jednotek

Jednotky můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

 

Uživatelé

Přidat uživatele

Uživatel se přiřazuje na určitou pobočku a může mít jednu ze tří rolí: Technik (technik), Vedoucí pobočky (vedoucí) a Dispečer (dispečer).

Technik…

Vedoucí pobočky…

Dispečer…

Přehled uživatelů

Uživatele můžete editovat (edit), případně smazat (delete). Lze si také prohlédnout ceny techniků za jednotlivé úkony (lupa).

 

Kategorie zakázek

Přidat kategorii

Pro zpřehlednění můžete zakázky třídit do vámi vytvořených kategorií.

Přehled kategorií

Kategorie můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

 

Portál

Přidat přihlašovací údaje

Přejít na portál

Přehled přihlašovacích údajů

 

Servisní interval

Přidat servisní interval

Pokud zákazník není vybrán, je nastavení servisního intervalu obecně pro všechny zákazníky. Pokud je vybrán klient, pak se toto nastavení zobrazí pouze vybranému.

Přehled servisních intervalů

Servisní intervaly můžete editovat (edit), případně smazat (delete).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *