Přidat transport

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět.

U transportu je důležité pečlivě vyplnit veškeré povinné údaje označené svislou rudou čárou.

Obecné parametry

 1. Název transportu – pojmenovaní transportu
 2. Identifikátor transportu – doplňkové číslo pro jedinečnost transportu
 3. Odesílatel – místo/firma/osoba od které transport vyjíždí
 4. Příjemce – místo/firma/osoba ke které transport dojíždí
 5. Přidat – pro přidání odesílatele/příjemce
 6. Editace – pro editaci odesílatele/příjemce
 7. Smazat – pro smazání odesílatele/příjemce
 8. Další informace o transportu – doplňkové informace (nepovinné)
 9. Načíst šablonu – možnost výběru existující šablony
 10. Načíst šablonu (tlačítko) – potvrzení načtení existující šablony
 11. Automatická verifikace – transport se automaticky spustí po vytvoření
 12. Výchozí teplota – výběr jednotek pro zaznamenávání teploty (°C, °F, K)
 13. Tisk mapy – možnost zakomponování mapy do finálního reportu
 14. Výběr jazyka – výběr jazyku pro finální report

Začátek transportu

zacatek transportu

 1. Manuální spuštění – možnost manuálně spustit čekající transport (tzn. z prohlížeče)
 2. Začátek transportu – možnost nastavit spuštění transportu v určitém čase
 3. Výběr akce – možnost výběru akce pro detekci oblasti
 4. Detekovat začátek dle oblasti – možnost spustit transport akcí s oblastí
 5. Pre-trigger – možnost detekovat události před začátkem transportu
 6. Výběr/tvorba oblasti – možnost vytvoření vlastní oblasti nebo využití již existujících
 7. Logická volba – možnost nastavit A a NEBO, A pokud chceme aby byli splněny obě podmínky NEBO když stačí jedna
 8. Poslat informace o začátku – možnost nastavení e-mailu, mobilu atd… pro zaslaní informaci o startu

Ukončení transportu

Ukončení transportu

 1. Monitorování doby od aktivace transportu bude zapisovat čas až do doby konce transportu
 2. Monitorování lze nastavit na Dobu od začátku (Nastaví se maximalní doba trasy) nebo Konečný čas (Nastaví se presný čas do kdy)
 3. Zde se nastaví maximum doby, která bude u transportu vypisovat zbývající čas
  Pozn.: Zbývající čas i po vypršení neukončí transport!
 4. Použitím oblasti lze ukončit transport vjezdem do oblasti
 5. Oblast můžeme zvolit a nebo přidat novou
 6. Použitím osvětlení lze ukončit transport
 7. Při použití osvětleni i oblasti musí nastat obě podmínky pro ukončení transportu, nelze nastavit NEBO
 8. Poslat informace o konci – možnost nastavení e-mailu, mobilu atd… pro zaslaní informaci o konci

Route watch

route watch

 1. Aktivací minimální vzdálenosti pro zastavení získáte možnost zaslání alertu při dřívějším zastavení transportu
 2. Nastavení hodnoty minimální vzdálenosti pro zastavení
 3. Aktivací hlídaní trasy je možné definovat určenou trasu po které se má transport pohybovat
 4. Vytvoření nebo zvolení již existující trasy
 5. Tolerance udává hodnotu o kterou se může transport maximálně vychýlit (po překročení příjde varování)
 6. Volba spuštění hlídaní trasy společně se začátkem transportu
 7. Náhled zvolené trasy

Přiřazení jednotek

Prirazeni jednotek

Ne všechny jednotky mají tolik možností a nastavení

 1. Výběr jednotky pro transport (nové můžete vytvářet pouze v administraci)
 2. Název jednotky
 3. Nastavení EMM sondy
 4. Nastaveni GL jednotky (GL200)
 5. Konfigurace jednotky
 6. Volba HUBu – využití více sond (Vytvoří novou ikonu pro nastavení HUBu)
 7. Volba chladícího boxu – vytvoří novou ikonu pro nastavení chladícího boxu
 8. Volba EMM sondy
 9. Volba hlídání trasy
 10. Volba sledování trasy
 11. Volba snímání osvětlení
 12. Ukazatel baterie
 13. Ukazatel signálu
 14. Tlačítko pro odstranění jednotky
 15. Poslat informace o alarmech – možnost nastavení e-mailu, mobilu atd… pro zaslaní alarmu

Oprávnění

Zde je možné vybrat uživatele, kteří získají oprávnění k využívání vytvořeného transportu

Opravnění

One thought on “Přidat transport

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *