Nejčastější cíle

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Pole pro výběr automobilu, pole napovídá automobily ze skupiny Počáteční období pro zpracování statistiky Koncové období pro zpracování statistiky Tlačítko pro zobrazení záznamů Název cílového místa jízdy:  definování a pojmenování bodu Počet návštěv místa ve vybraném časovém období […]