Překročení rychlosti

Výběr automobilů (jednotek) Výběr řidičů Výběr časového období pevného nebo vlastní interval Nastavení vlastního intervalu (nelze nastavit vlastní interval pokud není zvolen v bodě 3) Zapnutím sumáře získáte zjednodušené zobrazení Pro zobrazení překročení pouze ve vybraných oblastech (pokud zvolíte zapnuto objeví se pole pro výběr oblastí) Maximální rychlost, kterou když jednotka překročí tak se zde objeví […]

Přehledy palivové tyče

Výběr automobilu (jednotky) Výběr mezi vlastním časovým intervalem nebo pevně určeným Zadání vlastního časového intervalu Tlačítko pro zobrazení přehledu Tlačítko pro vytisknutí přehledu Tlačítko pro vyexportování přehledu v PDF nebo XLS

Měsíční přehledy

Výběr jednotek Časové období v měsících Tlačítko pro zobrazení přehledu Tlačítko pro vytisknutí přehledů Přehledy jde opět vytisknout jako denní přehledy tlačítky na pravé straně ve formě PDF a XLS

Denní přehledy

Výběr vozidel (jednotek) Výběr časového období (pevně daného nebo vlastní) Výběr vlastního období Výběr dat v intervalu nebo mimo něj Určení časového intervalu Možnost zobrazení sumářů Možnost zobrazit překročení hranic Tlačítko pro zobrazení přehledu Možnost vytisknout přehledy Možnost exportování přehledu v PDF nebo XLS

Přehled oblastí

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Protnutí oblastí: Editace oblasti ve vyskakovacím okně Název oblasti Výpis oblastí, které daná oblast protíná Přehled oblastí: Název oblasti Souřadnice středu oblasti Souřadnice severovýchodu oblasti Souřadnice jihozápadu oblasti Jméno uživatele, který vytvořil oblast Možnost odstranit oblast

Závady jednotek

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Výběr období pro výpis závad Výběr automobilů pro výpis závad Tlačítko pro zobrazení závad pod tlačítkem vytisknout Tlačítko pro vytisknutí nebo uložení výpisu závad

Přehledy dle řidičů

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Vyhledávání řidičů Statistika automobilů bez přiřazeného řidiče Kliknutím na jméno řidiče otevřete okno pro výběr parametrů (body 4, 5, 6, 7) Časové období od kdy do kdy chcete výpis hodnot Způsob zaznamenávání průměrné spotřeby Výběr hodnot pro výpis […]

Tiskové sestavy

Výběr automobilů, které chci vytisknout Způsob podle, kterého bude vyhodnocena průměrná spotřeba Výber intervalu definovaného (předochozí měsíc, týden, den, atd.) nebo vlastního Začátek vlastního intervalu Konec vlastního intervalu Možnost zda chci tisk i sumářů Zobrazení dat, která se budou tisknout (viz. bod 9) Tlačítko pro vytisknutí Data o vybraných automobilech

Vyhledávání

Hledávání podle polohy Vyhledávání probíhá podle polohy určené bodem na mapě a v poloměru hledání kolem bodu Výběr automobilů ve filtru podle poboček Nastavení poloměru oblasti vyhledávání vozidla Výběr časového období pro vyhledávání Bod polohy kolem, které se vyhledávají data Vytváření oblasti nebo bodu Hledání podle času Výběr automobilů ve filtru podle poboček Hledané datum a […]