Administrace uživatelů

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Tlačítko otevře samostatné okno pro přidání nového uživatele Rychlé vyhledání uživatele v nadefinovaných pobočkách v rámci jedné skupiny Unikátní ID jednotky generované při jejím zavedení do systému Knihy jízd Akce: – Zobrazí informace o uživateli – Historie událostí na uživateli […]

Informace o jednotce

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Rychlé vyhledávání jednotky podle ID, IMEI, telefonního čísla, názvu nebo SPZ  Přepnout se do skupiny:Přepne se do skupiny vybrané jendotky (pokud do ní máme přístup) Konfigurace jednotky: Otevře editaci jednotky  Informace o jednotce: Zobrazí informace o jednotce Historie: […]

Odezva jednotek

Menu pro výběr automobilu Období od kterého chceme znát odezvu Období do kterého chceme znát odezvu Tlačítko pro zobrazení dat Čas odeslání dat IP adresa Číslo portu Jméno uživatele Pass APN mobilní (GPRS) sítě DNS adresa Perioda zaslaní GPRS Aktivita GPRS roam

Vytvoření nové šablony (automatické nabíjení)

A. Název šablony B. Navolení délky kontraktu v měsících a typu připojení C. Počet dobití sms za každý měsíc D. Způsob měsíčního dobíjení (celého počtu/dopočtu) E. Den v měsíci kdy proběhne dobití F. Název jednotky G. Telefonní číslo SIM karty v jednotce H. Unikátní číslo/označení jednotky I. Počet zbývajících SMS J. Datum platnosti licence K. Při každém dobití […]

Přidat transport

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. U transportu je důležité pečlivě vyplnit veškeré povinné údaje označené svislou rudou čárou. Obecné parametry Název transportu – pojmenovaní transportu Identifikátor transportu – doplňkové číslo pro jedinečnost transportu Odesílatel – místo/firma/osoba od které transport vyjíždí Příjemce – místo/firma/osoba […]

Administrace automobilů

ID – jedinečné číslo každého automobilu přiřazené automaticky serverem Akce – možnosti transportu:     Nabít kredit – volba pro nabití počtu SMS a nabití měsíců pro prodloužení licence jednotky, nabít kredit je možné také z Administrace – Nabít kredit     Přejít do Knihy jízd – volba pro rychlé zobrazení Knihy jízd     Informace o jednotce – […]

Statistiky reportů

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Identifikační kód reportu Identifikační kód a jméno uživatele Identifikační kód a jméno skupiny ze, které je report generovaný Typ reportu Datum a čas začátku reportu Datum a čas konce reportu Délka reportu v sekundách Název šablony reportů Seznam šablon […]

Přehled plánování

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Unikátní identifikační číslo Editace nebo smazáni plánování Formát reportu Jméno uživatele, který report naplánoval a informace o uživateli Název reportu Skupina, ze které je report exportován Datum a čas odeslani naplánovaného reportu Email(y) kam se odesílá report Stav […]

Formáty reportů

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Možnost přidat nový formát reportu Otestování oprávnění možnosti generovat report Unikátní identifikační číslo formátu reportu Editace formátu reportu Název formátu reportu Klíč generátoru reportu, který chceme ve formátu exportovat Název reportu Překladový klíč Úroveň opravnění potřebná pro export […]

Reporty

Zobrazení, které v nápovědě uvidíte, odpovídá právům Super Admina skupiny, a proto některé volby popsané v nápovědě nemusíte vidět. Jednoduchý report Libovolný název reportu (objeví se v hlavičce výsledného reportu anebo se pod názvem uloží v uložišti reportů) Výběr intervalu od kdy do kdy chceme znát data v reportu Možnost výběru všech jednotek najednou Možnost výběru všech jednotek v pobočce Možnost […]